בוחרת ב. בטחון

בוחרת ב.בטחון.בטחון עצמי.בטחון עצמי נוצר כשגיליתי את עצמי.הגילוי משרה בטחון.כל הבטחונות האחרים זה בונוס. בוחרת ב.בטחון בביתי, בארצי ובעולמי.

בוחרת ב. בית

בוחרת ב.בית.ביתי היחיד הוא גופי.ביתי מישכני.מכירה כל תא ותאה בגופי התאב חיים.תאים ותאות מכל האיברים בתוכי מתקשרים, מתחברים ויוצרים חיי בטחון, בחירה וביטוי. בוחרת ב.בית לישראל אותו תכיר על כל תאיו ותאפשר בריאות נפשית ניתנת להשגה.

בוחרת ג. גילוי

בוחרת ג.גילוי.גילוי לב.גילוי דעת.גילוי יושרה.גילוי אמת.חקר גילוי וריפוי אמא אישה ישראל. בוחרת ג.גילוי ישראל את עצמה.

בוחרת ג. גלים

בוחרת ג.גלים.גלים באים והולכים.גלים קטנים וגדולים.גלי תדר גבוהים שאת כדור הארץ מכיילים.גלי נועם מחממים הנובעים מלבבות קרובים.גלי ים נעימים הבאים והולכים. בוחרת ג.הכל בא בגלים.

בוחרת ד. דבש

בוחרת ד.דבש.ארץ זבת חלב ודבש. ישראל ארצי.מחכה לימים כי תדעי את החלב והדבש הנמצא אצלך כרגע בפוטנציה זיבתית.(:בוחרת ד.ישראל דבשתית.

בוחרת ד. דרך

בוחרת ד.דרך.כל הדרכים מובילות את האנושות לסטייט שנקרא ירושלים.לכל תא ותאה ברקמה האנושית יש את הדרך האופיינית לה בהתאם למיקומה על סולם האבולוציה האישית שלה.כולנו כאחת נגיע למימוש הפוטנציאל שלנו כבני ובנות אדם רב מימדיות שתתיחסנה לירושלים הפיסית כאל עיר השייכת לכולם וכולן עלי אדמות בוחרת ד.דרך חדשה המובילה ללא נודע.

בוחרת ד. דלת

בוחרת ד.דלת.דלת קסמים.דלת פותחת דרכים.דרכים המובילות למפתח הלבהמשיל פחד וכאב.בוחרת ד.דלת מוסיקלית שרואים בה קולות.

בוחרת ה. התחדשות

בוחרת ה.התחדשות.התמקדות בידוע מובילה לידוע.התמקדות בלא ידוע מובילה להתחדשות. התחדשות יוצרת אפשרויות חדשות, הגשמה מלאה בהנאה ובסיפוק.הגשמה מביאה להתפתחות.התפתחות יוצרת המשכיות. בוחרת ה.התחדשות פריחה והגשמה באי וודאות.

בוחרת ה. הקשבה פעילה

בוחרת ה.הקשבה.הקשבה פעילה.הקשבה יעילה מלאת הערכה גם כשאיני מסכימה.הקשבה הדדית היוצרת קרבה.הקשבה והשתתפות אמפטית בחוויה.בוחרת ה.הקשבה הממלאת אותי בהשראה.

בוחרת ה. הרמוניה

בוחרת ה.הרמוניה.כשבהרמוניה עם מי שאני באמת, הכל מתמלא בהשראההדדיותהנאה והתחשבות.הרמוניה תדרית יוצרת בי התחדשות והבנה עמוקה של חיים חיים.בוחרת ה.הרמוניה של צלילים וצבעים היוצרים חיים.