א. איזון.

איזון, יעל בת אדם

מתקופת העפיפונים שלי אני זוכרת כי העפיפון שומר על איזון על ידי חזרה תמידית למרכז לאחר שהכנף הימנית עולה ימינה, חוזרת למרכז ואז הכנף השמאלית עולה שמאלה וחוזרת למרכז, כך עד אינסוף.זה בדיוק מה שקורה באיזון שהינו תהליך ואף פעם אינו סטטי.יש סטיה אך תמיד חזרה למרכז. לנקודת ה-0 ישראלאיפה האיזון שלך?אם אתייחס אליך כעפיפון, הייתי […]

פודקסט עם נימה אישית

מוסיקה של חופש ומה הבעתי בציור הקורידההזמנה לפוקוס מתרחב ומעבר מהאין ליש.מה יש לי שאין למטאדור? 2.כיצד זרעתי את זרע הפגישה שלי עם שלושת בני.מה נותן לי החיבוק שאחבק את בני?למה ואיך יגיעו הפתרונות שכולנו מייחלים להם?במה עליך להתמקד, ישראל? 3.מה מאפיין את האישה שאין כל כך לגבר? 4.רצוני לבקר את אימי ומה עשויות להיות […]