פרסום בעולם החדש

פרסום בעולם החדש עם כניסתה של השנה החדשה, אני חוגגת את יכולתי לעזוב את הפרסום, לעזוב את היעוץ העיסקי ולהתמקד בי, בעצמי, כצינור אישה שדרכו מגיעה אינפורמציה הנידרשת לחזק את מעמדי בעולם העשיה והחומר.   מסתבר ששום מודל עסקי של אישה מצליחה, שחשבתי שאני רוצה לאמץ לעצמי לא התאים לי כי מן הסתם, איני היא. […]